Měřiče spotřeby el. energie

Měřiče spotřeby el. energie slouží k měření aktuálního příkonu měřeného spotřebiče. Měřiče slouží například k ověření, zdali je možné připojit daný spotřebič k elektrocentrále s omezeným výkonem.