Max. výška protahu

Maximální výška protahovaného materiálu.