Jak vybrat pokosovou pilu?

 

Jak vybrat pokosovou (kapovací) pilu?

Hledáte pilu, se kterou snadno a čistě provedete přímý nebo šikmý řez nejrůznějšími typy stavebních materiálů? Pro kolmé a jinak šikmé řezání pod úhlem do dřeva, plastu, kovu, se perfektně hodí pokosová pila . Jak si vybrat správnou pokosovou pilu vám poradíme v tomto článku.

 Co je to pokosová pila

Pokosová pila nebo tzv. kapovací pila, jak jí je někdy přezdíváno, je určena pro precizně přesné řezy pod určitým úhlem. S pokosovou pilou tedy můžeme na milimetr přesně řezat plotové laťky, trámy, palubky a další předměty a to i vícekrát za sebou bez nutnosti nastavovat řez pokosové pily stále znovu. Pokosová pila najde využití jak v domácí dílně, kde je potřeba řezat materiál na milimetr přesně tak i na stavbách či profi dílnách při každodenním nasazení.

 

Členění pokosových pil

Existuje několik způsobů, jak členit pokosové pily. Níže si představíme několik možností:

 • Bez radiálního ramene (tzv. sklopitelné)
 • Pokosové pily s pojezdem (disponující radiálním ramenem)
 • Kombinované pokosové pily
 • Dle průměru kotouče
 • Dle parametrů řezu - hloubka/délka/úhel
 • Dle zpracovaného materiálu

 

Pokosové pily bez radiálního ramene, tzv. sklopitelné Pokosová pila ukázka

Tyto pokosové pily disponují menšími rozměry a jsou vhodné spíše pro hobby dílenské a domácí práce. Jedná se tedy o typ pokosové pily, která má omezený rozsah pohybu při práci a lze s ní vykonávat pouze sklopitelný pohyb. Je tedy určena pouze pro kratší délkové prořezy. Z její konstrukce plyne i průměr kotouče, který u tohoto typu pokosových pil nejčastěji dosahuje průměru 216 mm.

 

Výhody

Nevýhody

 • nižší pořizovací cena
 • nižší hmotnost
 • většinou menší průměr kotouče
 • bez posuvu pro práci s delším materiálem

 

  Pokosové pily s pojezdem Pokosová pila ukázka

    Tělo pokosové pily obsahuje tzv. radiální rameno, které slouží k posuvu vpřed a vzad. Za pomocí      tohoto konstrukčního řešení lze dosáhnout větší délky prořezu a umožňuje zpracovat materiál o           větších rozměrech.Tento typ pokosové pily nalezene uplatnění jak v hobby tak i profi dílně.

 

Výhody

Nevýhody

 • větší variabilita práce
 • disponují většími průměry kotouče
 • četnější zastoupení v sortimentu výrobců
 • vyšší cena
 • vyšší hmotnost

Pokosová pila ukázka 

Kombinované pokosové pily

Na trhu se vyskytují i tzv. 2v1 pokosové pily, které v sobě kombinují funkce klasické pokosové pily s pilou stolní a to za pomocí stolu obepínající pilový kotouč. Takhle konstrukčně řešena pokosová pila může být kvalitním pomocníkem v případě nedostatku prostoru a může tak do jisté míry nahradit klasickou stolní pilu.

 

 Dle průměru kotouče pokosové pily

Jeden z dalších důležitých aspektů, podle kterého lze členit pokosové pily, je průměr kotouče. Tento ukazatel definuje, jak velký materiál daná pokosová pila prořízne. Obecně platí, že čím větší je průměr kotouče, tím větší je prořez (hloubka) daného materiálů. Tento fakt se odráží v univerzálnosti pokosové pily. Nejvíce vyskytující se průměry kotoučů pokosových pil na trhu jsou s rozměry 216, 254 a 305 mm. Je tedy vhodné před koupí pokosové pily promyslet, jak velký materiál budete zpracovávat a dle toho vybrat velikost kotouče a tedy i pokosové pily.

 

Dle parametrů řezu pokosové pily (délka/úkos/pokos)

Mezi další důležité parametry pokosové pily patří pozice, ve kterých lze provádět řez. Tyto parametry řezu lze členit na:

 • délku řezu,
 • úkos řezu,
 • pokos řezu.

 

Délka řezu pokosové pily

Tento parametr se odvíjí od konstrukčního provedení pokosové pily a má tak co do činění s faktem, zda pokosová pila disponuje radiálním ramenem či ne. V případě, že pokosová pila disponuje radiálním ramenem, umožňuje uživateli větší variabilitu v podobě realizace delších řezů a je tak vhodná pro práci s většími materiály. Poté tzv. sklopitelné pokosové pily bez radiálního ramene nedisponují takovou variabilitou a jsou tak vhodné spíše pro kratší řezy.

Pokosová pila ukázka 

 Úkos řezu pokosové pily

  Tento parametr je ukazatelem pod jakým úhlem lze vést řez. Drtivá většina všech pokosových pil disponuje      rozsahem úkosu od 90° (tzv. výchozí pozice) do 45°. Nastavení úhlu si lze ověřit na stupnici s ukazatelem.        Většina pokosových pil disponuje možností úkosu pouze na jednu stranu, nicméně lze na trhu nalézt i               pokosové pily, které lze naklápět na obě strany.

 

 
Pokosová pila ukázkaNastavení pokosu řezu pokosové pily 

Mimo nastavení úkosu pokosová pila poskytuje i nastavení tzv. pokosu, který spočívá v otočné pracovní ploše (stolu) pro možnost nastavení úhlu řezu. Tato možnost zvyšuje variabilitu vedení řezu a poskytuje tak uživateli více možností.

 

  Přesnost řezu pokosové pily Pokosová pila ukázka

   Mezi největší benefity pokosové pily patří její přesnost při provádění řezu. Tento aspekt je ovlivněn kvalitou               konstrukčního provedení pokosové pily nebo kotouče. Vhodnou pomůckou, kterou disponuje většina pokosových    pil, je laser. Díky tomuto doplňku je promítána na materiál linie, kterou bude veden řez. Mimo výše uvedené       komponenty jsou pokosové pily vybaveny pravítkem, bočními svěrkami a dorazy. Tyto konstrukční prvky jsou       zárukou kvalitních a přesných řezů.

 

 

 

 Pokosové pily dle zpracovaného materiálu

Rozlišovat pokosové pily lze i na základě materiálu, který zpracovává:

 • pokosové pily na dřevo vs pokosové pily na železo a kov,
 • pokosové pily s regulací otáček.

 

Pokosové pily na dřevo vs pokosová pila na kov (železo)

Primárním účelem pokosové pily je řezání dřeva pod různými úhly. Tomu také odpovídá jejich zastoupení v portfoliu jednotlivých značek. Existují však na trhu (nutno dodat, že v menší míře) pokosové pily určené na řezání kovu či železa. V tomto případě se jedná o tzv. pomaloběžné pokosové pily. Tento typ pokosové pily disponuje nižší rychlostí otáček, která je klíčová pro optimální výsledky při práci s železem. Zatímco pokosové pily určené pro zpracování dřeva mají podstatně vyšší rychlost otáček. Rozdílné jsou i pilové kotouče určené na jednotlivé materiály.

 

Pokosové pily s regulací otáček

Někteří výrobci poskytují pokosové pily s regulací otáček, které umožňují kromě dřeva zpracovávat i hliník a v omezené míře i železo. Jedná se tedy o všestrannější typ pokosové pily, který má však blíže k práci se dřevem.

 

 Na internetu se lze setkat s mylným označením “pokosová pila na železo či kov”, nicméně se v drtivé většině jedná o rozbrušovačky či kotoučové pily na kov , které pro řezání používají řezné, nikoliv pilové kotouče a nedisponují funkcí úkosu.

 

 Klíčové parametry pokosové pily

Mezi klíčové parametry pokosové pily, které je před koupí třeba pečlivě zvážit patří:

 • příkon pokosové pily,
 • počet otáček/rychlost řezu,
 • hmotnost,
 • průměr kotouče.

  Příkon pokosové pily

Příkon pokosové pily má co dočinění s výkonem elektromotoru, který se stará o pohon pokosové pily a je udáván ve wattech (W). Pokosové pily s příkonem do 1000W lze zařadit spíše do kategorie hobby pro domácí dílny. Pokosové pily překračující tuto hodnotu lze považovat za spolehlivého pomocníka pro náročné kutily, přičemž ideální hodnota příkonu se pohybuje okolo 1500W. Pokosové pily přesahující příkon 1500W odpovídají plnohodnotnému profi nářadí pro profesionální a každodenní práci.

 

 

 Počet otáček pokosové pily → rychlost řezu

Mezi další důležité parametry pokosové pily patří rychlost otáček, která má přímý vliv na rychlost řezu. Tento ukazatel lze rozdělit na počet otáček při volnoběhu, který dosahuje v ideálním případě 4500 ot/min. Poté počet otáček při zatížení by měl dosahovat alespoň hodnoty 3000 ot/min a více.

 

 Hmotnost pokosové pily

Hmotnost pokosové pily je úměrná její velikosti a úzce souvisí s konstrukčním řešením pily a velikostí prořezu, přičemž pokosové pily disponující radiálním ramenem jsou těžší než pily bez tohoto ramene. V případě dolní hranice, která se pohybuje okolo 10kg se jedná o malé pokosové pily do maximálního průměru kotouče 216 mm a bez radiálního ramene. Větší pokosové pily dosahují hmotnosti 25kg a více.

 

 Průměr kotouče pokosové pily

Jak bylo uvedeno výše, průměr kotouče který lze upnout do pokosové pily, souvisí s průřezem opracovaného materiálu. Nejčastěji vyskytující průměry se pohybují v rozmezí cca 200 - 300mm. Pro dosažení co nejčistšího řezu bez otřepů je vhodné zvolit kotouč disponující alespoň 60 zuby.

 

 Příslušenství pokosové pily

 • Sběrač pilin: slouží jako sběrný koš pro piliny, které nevyhnutelně vznikají při provádění řezu. Toto příslušenství je považováno za standard a nemělo by tak chybět v základním balení. Nicméně pro optimální odsávání pilin je vhodné zvolit externí nářadí v podobě průmyslového vysavače, který lze u drtivé většiny pokosových pil připojit k pokosové pile
 • Laser: tento praktický doplněk se postará o nejpřesnější řezy pod jakýmkoliv úhlem (viz. výše)
 • Osvětlení: tímto praktickým doplňkem disponuje většina pokosových pil v podobě LED diody pro kvalitní osvětlení pracovní plochy
 • Pilový kotouč: někteří výrobci již v základním balení nabízejí vhodný pilový kotouč pro danou pokosovu pilu. Nicméně se nejedná o standard a je třeba si tak pečlivě prostudovat rozsah dodávky dané pokosové pily
 • Stojan pro pokosovu pilu: jedná se o příslušenství, které se v drtivé většině případů musí přikoupit. Většina výrobců nabízí stojany na pokosové pily, které jsou kompatibilní napříč značkami a velikostmi. Toto příslušenství je vhodné zejména pokud uživatel nedisponuje prostornou dílnou a nebo chce používat pokosovou pilu kdekoliv je to potřeba.

 

Orientační cena pokosové pily

Cena pokosové pily závisí na několika výše zmíněných aspektech. Je třeba si tedy před koupí pečlivě rozmyslet její rozsah využití co se týče rozměrů zpracovaného materiálu a frekvence pracovního zatížení. Níže si představíme nejlepší produkty k poměru cena/výkon v každé cenové kategorii, které si můžete zakoupit na našem eshopu.

 

Pokosové pily do 4000 kč

V této ceně se pohybují pokosové pily, které naleznou uplatnění spíše v hobby dílně. Tyto pokosové pily disponují většinou průměrem kotouče do 216 mm a výkonem okolo 1000W.

 Pokosová pila ukázka

 1. Metabo KS 216 M - Lasercut

Příkon: 1350 W ● Průměr pilového kotouče: 216 mm ● Max. šířka řezu 90°/45°: 120x80 mm ● Max. hloubka řezu 90°/45°: 60x45 mm ● Otáčky: 5000 ot./min ● Hmotnost: 9,4 kg 

Jedná se o kvalitní pokosovou pilu od společnosti Metabo , která je vhodná pro kratší řezy a najde tak uplatnění v každé domácí dílně. Její konstrukce je vyrobena z hliníkové tlakového odlitku pro bezproblémové každodenní nasazení. Její hlavní předností je kompaktní rozměry a nízká hmotnost pro snadnou manipulaci.

 

Hlavní přednosti

 • Nízká hmotnost a kompaktní rozměry
 • Poměr cena/výkon
 • bohaté příslušenství 1. Scheppach HM 80 LPokosová pila ukázka

Příkon: 1500 W ● Průměr pilového kotouče: 210 mm ● Prořez 90°/90°: 120x60 mm ● Prořez 90°/45°: 80x60 mm ● Otáčky: 5000 ot./min ● Hmotnost: 7,7 kg

 

V tomto případě se jedná o poloprofesionální pokosovou pilu od zavedené značky Scheppach a může být považována za levnější alternativu výše zmíněné pokosové pily od společnosti Metabo. Ve standardní výbavě nechybí laser pro přesné řezy, pilový kotouč a sběrač pilin.

 

 

Hlavní přednosti

 • Nízká hmotnost a kompaktní rozměry
 • Cena

 

Pokosové pily od 4000 do 10 000 Kč

Jedná se o cenovou kategorii, ve které má zastoupení většina výrobců pokosových pil na trhu. Jedná se o pokosové pily disponující radiálním ramenem pro větší rozsah práce. Výkonnost dosahuje ideální hranice 1500 W a průměr kotouče je zde nejčastěji do 256 mm. Jedná se tak o spolehlivé stroje pro náročné kutily.

 Pokosová pila ukázka

 1. Metabo KGS 216 M

Příkon: 1500 W ● Průměr pilového kotouče: 216 mm ● Max. šířka řezu 90°/45°: 305x205 mm ● Max. hloubka řezu 90°/45°: 65x36 mm ● Otáčky: 5000 ot./min ● Hmotnost: 13,5 kg 

Jedná se o kvalitní pokosovou pilu vhodnou do profesionální dílny pro každodenní nasazení. Její hlavní předností je funkce posuvu, kterou umožňuje konstrukční řešení v podobě radiálního ramene. Základní balení obsahuje kvalitní pilový kotouč s 40 zuby a sběrač pilin. Samozřejmostí je spousta doplňkových funkcí včetně laseru a LED diody. Tato pokosová pila je dostupná i v silnější verzi s regulací otáček .

 

 

Hlavní přednosti

 • Funkce pojezdu
 • Poměr cena/výkon
 • hmotnost


Pokosová pila ukázka

 1. Metabo KGS 254 M

Příkon: 1800 W ● Průměr pilového kotouče: 254 mm ● Max. šířka řezu 90°/45°: 305x205 mm ● Max. hloubka řezu 90°/45°: 92x47 mm ● Otáčky: 4500 ot./min ● Hmotnost: 16,3 kg

Další vysoce kvalitní pokosová pila od společnosti Metabo disponující posuvem a kotoučem o průměru 254 mm pro hlubší řezy. Tato pokosová pila disponuje vysokým výkonem a konstrukcí z vysoce kvalitních materiálů zajišťující dlouhodobou životnost. Samozřejmostí je bohaté příslušenství v podobě kvalitního pilového kotouče, LED diody, laseru či sběrače pilin. 

 

Hlavní přednosti

 • Funkce pojezdu
 • Poměr cena/výkon
 • kotouč o průměru 254 mm


Pokosová pila ukázka

 1. Scheppach HM 254

Příkon: 2000 W ● Průměr pilového kotouče: 255 mm ● Prořez 45°/45°: 240x45 mm ● Prořez 45°/45°: 340x45 ● Otáčky: 6000 ot./min ● Hmotnost: 14,3 kg

 I v tomto případě se jedná o levnější variantu výše zmíněné pokosové pily od společnosti Metabo. Elektromotor dosahující výkonu 2000 W se řadí mezi jedny z nejvýkonnějších na trhu. Bohaté příslušenství a možnost posuvu dělají z této pokosové pily vynikajícího pomocníka do dílny či na stavbu.

 

Hlavní přednosti

 • Funkce pojezdu
 • Cena
 • Vysoký výkon

 

Pokosové pily nad 10 000 Kč

V tomto případě se již jedná o plnohodnotné profi stroje disponující velkým prořezem a parametry odpovídající profesionálnímu využití. Klíčové prvky takové pokosové pily jsou konstruovány z vysoce kvalitních materiálů, aby odolaly množství každodenní práce s důrazem na maximální přesnost.

 Pokosová pila ukázka

 1. Metabo KGS 305 M

Příkon: 2000 W ● Průměr pilového kotouče: 305 mm ● Max. šířka řezu 90°/45°: 305x205 mm ● Max. hloubka řezu 90°/45°:105x67 mm ● Otáčky: 3700 ot./min ● Hmotnost: 19,6 kg

Tato pokosová pila umožňuje díky svým rozměrům a průměru kotouče velký prořez a to co se týče hloubky a délky. Samozřejmostí je funkce posuvu a rozsáhlé příslušenství ulehčující každodenní práci. O plynulí a bezproblémový chod se se stara elektromotor o výkonu 2000 W s vysoce kvalitním zpracováním klíčových prvků.

 

 

Hlavní přednosti

 • Funkce pojezdu
 • Hloubka a délka řezu
 • Vysoký výkon