Jak vybrat úhlovou brusku (flexu, rozbrušovačku)?

Úhlová bruska neboli flexa jak se jí běžně přezdívá, se řadí mezi jedno z nejpoužívanějších elektrických nářadí při práci. Využití najde v hobby či profi dílnách, domácnosti, autoservisech ale i na stavbě, a to zejména díky její univerzálnosti. Úhlová bruska pokryje široký rozsah práce jako je broušení, leštění, kartáčování, vykružování a řezání. Hravě si také poradí s širokou škálou materiálů jako je ocel, hliník, dřevo a veškeré stavební materiály v podobě cihel, betonu, zdiva či kamene. 

Klíčové konstrukční prvky úhlové brusky

 Klíčové konstrukční prvky úhlové brusky 

Mezi nejdůležitější konstrukční prvky úhlové brusky patří bezesporu celokovová převodovka umístěná v přední části brusky, v tzv. hlavě, která se stará o přenos výkonu na hřídel, která poté pohání nástroj. Mezi další klíčové prvky patří motor, který se skládá ze dvou částí, a to pohyblivé – rotoru neboli kotvy a statické – statoru. Vše je poté zabalené do ergonomicky tvarovaného plastového obalu s pogumovanými prvky pro lepší a bezpečnější úchop.

 Jaké jsou klíčové parametry úhlové brusky

Před výběrem úhlové brusky je potřeba pečlivě promyslet účel jejího užití a frekventovanost používání. Existuje několik druhů úhlových brusek od různých výrobců s různou kvalitou zpracování. Na základě několika klíčových parametrů se uživatel poté může rozhodnout jaká bruska bude vhodná pro optimální splnění požadovaného účelu. 

 

 Příkon úhlové brusky

Jako první důležitý parametr, který je třeba pečlivě zvážit před nákupem úhlové brusky je bezesporu příkon. Příkon je ukazatelem výkonnosti úhlové brusky a zároveň poskytuje údaje o spotřebě energie z elektrické sítě. Příkon se poté uvádí ve wattech (W). 

Příkon úhlových brusek začíná na hodnotě 500 W. Tímto výkonem disponují menší brusky pro hobby využití při lehčím pracovním nasazení. Profesionální úhlové brusky poté mohou dosahovat příkonu až 2700 W. S velikostí příkonu je poté ve většině případů spjato i konstrukční zpracování brusky a kvalita použitých materiálů. Funguje zde tedy jistá přímá úměra, kdy méně výkonné brusky nedisponují tak kvalitním zpracováním klíčových prvků oproti bruskám výkonnějším. 

Příkonem je také důležité se řídit při výběru velikosti úhlové brusky, respektive průměru kotouče, kterým se budeme zabývat dále, přičemž čím větší je průměr kotouče tím více příkonu je potřeba pro optimální fungování úhlové brusky. 

 

 Průměr kotouče úhlové brusky

Jak již bylo řečeno, dalším důležitým parametrem, který je třeba pečlivě zvážit je průměr kotouče. Různé průměry odpovídají různým možnostem využití a především souvisejí s hloubkou řezu. S nárůstem velikosti kotouče stoupá výše příkonu, hmotnost ale také pořizovací cena brusky.

Úhlové brusky s průměrem kotouče 125 mm

Mezi nejvíce používané úhlové brusky patří bezesporu úhlové brusky s průměrem 125 mm. Tento fakt se poté odráží v nabídce různých výrobců, které mají v portfoliu produktů nejširší zastoupení právě u úhlové brusky s tímto průměrem. Hloubka řezu je v tomto případě cca 3 cm a je tak vhodná spíše pro řezání trubek menšího průměru. Úhlová bruska o průměru kotouče 125 mm by měla disponovat optimálně výkonem blížící se hranici 1000 W, výjimečně 1500 W. Nicméně minimální příkon by měl být alespoň 750 W. 

Úhlová bruska s průměrem kotouče 115 mm 

Jistou alternativou k výše zmíněné brusce může být úhlová bruska o průměru kotouče 115 mm, která disponuje hloubkou řezu o půl centimetrů menší, nicméně za její přednost lze považovat o něco kompaktnější rozměry a nižší hmotnost. Úhlové brusce o průměru kotouče 115 mm odpovídá příkon v rozmezí 500–700 W.

 Úhlová bruska s průměrem kotouče 150 mm

Za další alternativu k úhlové brusce o průměru kotouče 125 mm lze považovat úhlovou brusku s průměrem kotouče 150 mm, která naopak dosahuje hloubky řezu cca 5 centimetrů, je ovšem mohutnější a těžší. Na hranici 1000 W začíná minimální příkon úhlové brusky o průměru kotouče 150 mm, v tomto případě lze za optimální považovat příkon o velikosti 1350 W. 

Úhlová bruska o průměru kotouče 230 mm

Pro stavební práce je vhodné sáhnout po úhlové brusce s průměrem kotouče 230 mm. Její robustní konstrukce a hloubka řezu 7,5 mm je  vhodným nástrojem, který si lehce poradí i se silnějším betonem, zámkovou dlažbou nebo kamenem. Její velikosti poté odpovídá příkon stejně jako hmotnost, která je z výčtu průměrů úhlových brusek nejvyšší. Úhlová bruska o průměru kotouče 230 mm by měla dosahovat příkonu minimálně 1700 W v ideálním případě poté kolem 2000 W a výše. 

 

 Otáčky úhlové brusky

 Dalším parametrem, kterým disponuje každá úhlová bruska jsou otáčky vřetene. Nejedná se o tak klíčový parametr    jako je průměr kotouče či příkon, ale je dobré o něm něco málo vědět. Rychlost otáček se udává jako otáčky za minutu (ot/min). Počet otáček se liší zejména v závislosti na průměru kotouče, kdy platí, že čím větší průměr kotouče tím nižší otáčky. Z pravidla se otáčky u menších úhlových brusek pohybují v rozsahu 10 000 – 12 000 otáček za minutu. Větší úhlové brusky s průměrem kotouče 230 mm mají poté rozsah 6500 – 7000 otáček za minutu. 

 

Úhlové brusky s regulací otáček

Úhlové brusky s regulací otáček

Většina úhlových brusek má fixní rozsah otáček, nicméně se vyrábí i úhlové brusky s regulací otáček, nejčastěji za pomocí potenciometru umístěného na těle brusky. Regulace poté umožňuje uživateli optimálnější nastavení brusky pro různé funkce ale i práci s různými materiály. Je však potřeba říct, že možnost regulace otáček zvyšuje i pořizovací cenu stroje. 

 

 Hmotnost úhlové brusky

Mezi další parametry, které je potřeba před koupí úhlové brusky zvážit je hmotnost úhlové brusky. Tento parametr vychází zejména z průměru kotouče. Všeobecně lze konstatovat, že hmotnost brusky o meších průměrech kotouče do 125 mm se pohybuje v rozmezí 1 – 2,5 kg a jsou tak vhodné pro dlouhodobější práci i ve špatně dostupných prostorech. Úhlové brusky do průměru 230 mm poté disponují hmotností v rozsahu 3 až 7 kg a je tak potřeba vyvinout větší fyzickou námahu při práci. V neposlední řadě je třeba si uvědomit, že hmotnost také ovlivňuje typ nástroje, za pomocí kterého provádí uživatel potřebné práce. Různé typy nástrojů užívané při práci s bruskou si představíme níže.

Typy nejběžnějších nástrojů používaných při práci s úhlovou bruskou

Úhlová bruska vám sama o sobě je k ničemu, pokud nedisponuje řádným příslušenstvím, které je nejčastěji ve formě různých druhů kotoučů, které si představíme níže.

Řezné kotouče

Stěžejním úkolem řezných kotoučů je řezání různých materiálů. Nejběžnějším typem jsou poté řezné kotouče na kov s různými průměry od 0,8 až cca 3 mm. Mezi další běžně užívané kotouče o různých průměrech dle velikosti brusky jsou řezné diamantové kotouče vhodné pro řezání betonu či kamene. Na trhu lze nalézt i kotouče určené pro hliník, nerez nebo plast. V omezeném rozsahu zejména u úhlových brusek do průměru kotouče 125 mm lze využít i pilové kotouče konstruované přímo na míru brusky pro řezání dřeva. 

Řezné kotouče

Brusné kotouče

Mezi další nástroje pro úhlové brusky bezesporu patří brusné kotouče. Jejich účel je zaměřen na broušení široké škály materiálů. I v tomto případě platí, že nejčastěji užívané brusné kotouče o průměru 3,5 – 8 mm jsou určeny pro broušení kovu. Mezi další široce zastoupené kotouče poté opět patří diamantové kotouče na broušení kamene či betonu.

Brusné kotouče

Ostatní nástroje

Existují i další nástroje, které lze v úhlové brusce použít, jako jsou hrnkové a miskové kartáče , lamelové kotouče či brusné výseky (fíbry), které lze za pomocí tzv. nosiče brusných výseků uchytit na úhlovou brusku. Mezi méně časté nástroje se také řadí speciální vykružovací korunky do různých materiálů stejně jako různé leštící kotouče či kotouče rašplové určené na práci se dřevem.

Ostatní nástroje

Funkce úhlových brusek 

 • Aretace vřetene: touto funkcí disponuje drtivá většina úhlových brusek na trhu. Díky aretaci vřetene lze snadno a rychle vyměnit používaný nástroj.
 • Bezpečnostní spojka: jedná se o bezpečnostní prvek, který zajišťuje mechanické odpojení pohonu pro bezpečnou práci při zablokování používaného nástroje.
 • Ochrana proti opětovnému spuštění: další z bezpečnostních prvků, který brání nechtěnému rozběhu úhlové brusky při přerušení elektrického napájení.
 • Elektronický pozvolný rozběh: tato funkce slouží k pozvolnému rozběhu po spuštění brusky, aby tak nedocházelo ke zpětnému rázu a zamezí přetížení elektrické sítě. Tato funkce je žádoucí zejména u brusek s větším průměrem kotouče. 
 • Konstantní otáčky: úhlová bruska disponující touto funkcí zaručuje konstantní otáčky bez ohledu na zatížení stroje a dochází tak k optimálnímu provedení práce i při těžších pracovních podmínkách.
 • Přímé chlazení: tato funkce chrání úhlovou brusku před přehříváním a prodlužuje tak její dobu zatížení a životnost. 
 • Rychloupínací matice: výhoda tohoto prvku spočívá zejména v rychlé výměně nástroje bez potřeby povolovacího klíče. 

Výše zmíněný výčet funkcí není samozřejmostí u každé úhlové brusky, stejně jako výše parametrů i výčet funkcí kterou disponuje úhlová bruska závisí na kvalitě a nákupní ceně stroje. Je tedy na zvážení každého uživatele, která funkce je pro něj stěžejní a ochotě investovat více peněz. 

Příslušenství úhlových brusek – rozsah dodávky 

Nedílnou součástí každé úhlové brusky je příslušenství, které tvoří se samotným tělem brusky jeden celek. Níže zmíněné komponenty by měly být jednoznačně součástí standardní dodávky.

 • Ochranný kryt: v případě tohoto komponentu se jedná o jeden z nejdůležitějších bezpečnostních prvků, kterou by měla disponovat každá úhlová bruska. Jeho účel spočívá v ochraně uživatele před nežádoucími důsledky práce s bruskou, jako mohou být úštěpky z nástrojů či materiálu, jiskry a jiné.
 • Rukojeť: tento prvek slouží pro snadnou manipulaci s úhlovou bruskou při práci. Standardně se jedná o šroubovatelnou část, kterou lze našroubovat ve více polohách a je tak ideální pro manipulaci jak pro praváky, tak leváky.
 • Upínací matice: tento prvek je klíčový pro zajištění používaného nástroje pro bezpečnou a přesnou práci. 
 • Klíč: klíč slouží k povolování a utahování nástroje za pomocí upínací matice. V případě, že úhlová bruska nedisponuje rychloupínací  rychloupínací maticí. 

Příslušenství úhlových brusek

Orientační cena úhlové brusky

Pořizovací cena úhlové brusky se odvíjí od několika výše zmíněných prvků jako jsou: 

 • parametry
 • funkce
 • průměr kotouče
 • rozsah dodávky 

Je třeba si tedy pečlivě rozmyslet co od úhlové brusky očekáváte. Na trhu se vyskytují úhlové brusky různé kvality od hobby strojů vhodných do domácnosti či domácí dílny až po profesionální úhlové brusky vhodné pro každodenní nasazení v profesionálních dílnách či na stavbě. 

Ať jste však hobby nadšenec nebo profík, vybírejte mezi zavedenými značkami s dlouholetou tradici na trhu jako je – Metabo, Bosch, Makita, Extol, XT-line, Worx, Ferm, Ryobi či Scheppach

Úhlové brusky od 500 do 1000 Kč

V tomto cenovém rozpětí lze očekávat spíše menší úhlové brusky pro hobby nadšence či domácí kutily. Příkon v tomto případě lze očekávat v rozmezí 500 – 750 W. Kvalita provedení klíčových prvků bude poté odpovídat ceně. Nicméně pro lehkou práci, bez potřeby každodenního nasazení si jistě uživatel přijde na své. 

Úhlové brusky od 1000 do 4000 Kč

V tomto cenovém rozpětí již může uživatel očekávat kvalitně zpracovanou a výkonnou brusku pro každodenní nasazení s širokou škálou funkcí a vychytávek. V případě průměru kotouče 125 mm pořizujete kvalitní stroj, který spolehlivě uspokojí i náročnější uživatele. Co se týče úhlové brusky o průměru kotouče 230 mm, bude se jednat o spolehlivý stroj s dostatečným výkonem dosahující hranice 2000 W ale i více. 

Úhlové brusky od 4000 do 10 000 Kč

Cena v tomto případě hraje druhé housle a uživatel může očekávat špičkový výkon, rozmanitou škálu funkcí a stroj, který hravě zvládá každodenní dlouhodobé nasazení i v extrémních podmínkách, úhlové brusky v tomto cenovém rozpětí jsou vhodné pro profíka, ale i nadšence, který ocení vysoce kvalitní stroj.