Jak vybrat elektrické pneumatické kladivo ?

Elektrické pneumatické kladivo je neocenitelný pomocník tam, kde je potřeba si poradit s obtížnými překážkami v podobě železobetonu. Nicméně se nejedná pouze o situace, které mohou nastat na stavbě, ale s železobetonem, který nedokáže provrtat “klasická” vrtačka se můžeme setkat i v paneláku při pokusu o instalaci poličky. Ať již se tedy jedná o stavbu, rekonstrukci nebo dílčí úkony pro úpravu vnitřních prostor domu, je pneumatické kladivo vhodný nástroj k práci s železobetonem.

Druhy elektrických pneumatických kladiv

Na trhu se vyskytuje několik druhů elektrických kladiv disponující pneumatickým příklepem, které je možné zakoupit. Každý typ je určen k trochu odlišné činnosti. Níže si představíme tři základní druhy elektrických kladiv s odlišnou funkčností.

vrtaci-kladivo1. Vrtací kladiva

Tento druh kladiva slouží primárně k vrtání do betonu a to za pomocí rotace a příklepového mechanismu. Jedná se o kladivo, které se řadí v rámci kladiv do nižší váhové kategorie a jeho užívání je tak komfortní i při dlouhodobější práci.

 

 Vrtačka s příklepem vs. vrtací kladivo

Jak jistě každý správný kutil ví, na trhu existují i vrtačky s funkcí příklepu, které lze využívat pro vrtání do betonu. Jaký je tedy rozdíl mezi vrtacím kladivem a vrtačkou s příklepem. Níže si tyto rozdíly představíme.

 

Vrtací kladivo

Vrtačka s příklepem

 • Pneumatický příklep
 • Nízké otáčky
 • Širší možnost upínání nástrojů
 • Mechanický příklep
 • Vysoké otáčky 
 • Pouze jeden druh upínání

 

Pneumatický vs. mechanický příklep

Pneumatický příklep kterým disponuje vrtací kladivo je mnohem účinnější a to nehledě na sílu, kterou uživatel vydá při vrtání. Díky tomuto druhu příklepu, je tak schopné kladivo provrtat i kámen či tvrdý beton bez větší námahy. Naopak v případě mechanického příklepu, kterým disponují vrtačky, je vrtání do betonu zdlouhavé a poměrně náročné. V případě vrtání do tvrdého kamene či velké vrstvy betonu se může postup práce dokonce úplně zastavit či poškodit vrtačku. 

Nízké vs. vysoké otáčky

Mezi další parametr ve kterým se vrtací kladiva odlišují od vrtaček s příklepem jsou otáčky. Vrtací kladiva dosahují o poznání nižších hodnot otáček než u vrtačky. V případě vrtaného materiálu jsou tedy vrtačky vhodnější pro práci se dřevem, železem či hliníkem a to z důvodů rychlejšího postupu práce. Nicméně vrtací kladivo v kombinaci se silnějším příklepem si snadno poradí s betonem i s otáčkami pomalejšími. 

Upínání nástrojů

Sklíčidlo vrtačky je určeno pro nástroje s válcovou stopkou, které se vyskytují zejména u vrtáku do dřeva či železa nebo betonu o menších průměrech a délkách. Vrtací kladiva nejčastěji disponují sklíčidlem s upínáním SDS plus či v případě větších kladiv poté s SDS MAX. Přičemž tento druh upínání se vyskytuje nejčastěji v případě vrtáků do betonu o větších průměrech, které se využívají zejména při práci s kladivem. U některých druhů kladiv lze přikoupit sklíčidlo s upínáním nástroje s válcovou stopkou. 

sekaci-kladivo2. Sekací/bourací (demoliční) kladiva

Sekací kladivo je za pomocí správného nástroje využívané zejména při rekonstrukční práci. S tímto typem kladiva lze snadno osekat zbytky betonu, omítky či dlaždic, nicméně lze jej využít i při méně náročné demolici. Větší sekací kladiva, které mohou dosahovat hmotnosti v řádech desítek kilogramů poté slouží k těžkým demoličním pracím pod přízviskem bourací (demoliční) kladiva.

 

kombinovane-kladivo3. Kombinované kladiva

Jak již napovídá název, jedná se o kladiva, které v sobě kombinují funkci sekání a vrtání. Jedná se tak o univerzální stroj, který je vhodný jak pro demolici tak vrtání. Zároveň se jedná o druh kladiva, které je nejvíce využívané, čemuž odpovídá i početné zastoupení tohoto druhu kladiv v portfoliu produktů výrobců.

Nicméně má tento druh kladiva blíže k vrtacím kladivům a v případě demoličních prací, je vhodné pouze pro ty lehčí. Pokud tedy sháníte kladivo pro těžké demoliční práce, nelze kombinované kladivo považovat za adekvátní alternativu k bouracím kladivům.

 

 

 

 

Klíčové parametry elektrického pneumatického kladiva

Níže si představíme několik klíčových parametrů, kterým je třeba věnovat pozornost při výběru elektrického pneumatického kladiva.

  Příkon elektrického pneumatického kladiva

Tento parametr vyjadřuje výkon elektromotoru kladiva a udává se ve wattech (W). Příkon tedy udává jak výkonné je kladivo, což přímo ovlivňuje jeho využití ale i velikost a hmotnost. Menší vrtací či kombinovaná kladiva vhodné pro domácí práce disponují výkonem okolo 800 W. Na opačném konci výkonnosti se poté nachází velká bourací kladiva dosahující výkonnosti 2000 W a výše.

  Počet otáček elektrického pneumatického kladiva 

Jedná se o parametr, který jednoduše řečeno udává jak rychle se točí upnutý nástroj ve sklíčidle. U většiny kladiv lze počet otáček regulovat. Při výběru kladiva se můžeme setkat s dvěma parametry týkající se otáček. A to otáčky při volnoběhu, tedy tzv. “otáčky naprázdno” a poté otáčky při jmenovitém zatížení, které bývají zpravidla o něco nižší. Většina kladiv poté disponuje otáčkami v rozmezí 0 až 2500 ot/min.

 Síla pneumatického příklepu elektrického kladiva 

Nedílnou součástí každého elektrického kladiva je pneumatický příklep. Jedná se o funkci, díky které si kladivo poradí při práci s tvrdými materiály jako je beton či kámen. Síla pneumatického příklepu se udává v joulech (J), přičemž tato hodnota u levnějších (hobby) vrtacích nebo kombinovaných kladiv začíná na 1,5 respektivě 2,5 J. V případě robustních bouracích kladiv poté začíná síla pneumatického příklepu na 10 J a může dosahovat až hodnoty 60 J.

  Hmotnost elektrického pneumatického kladiva

Hmotnost kladiva je další z ukazatelů, které je třeba při výběru sledovat. Hmotnost lze rozdělit do dvou kategorii a to na základě jejich užití/účelu:

 • vrtací,kombinovaná
 • sekací/bourací (demoliční).

Vrtací/kombinovaná kladiva patří do nižší váhové kategorie. Jejich hmotnost začíná na 3 kg a dosahují hmotnosti maximálně okolo 5-6 kg. Jedná se o jedny z nejpouživanějších kladiv na trhu a jsou vhodné pro vrtání do betonu, či kamenu a lehké bourací práce.

Sekací/bourací (demoliční) kladiva jsou všeobecně těžší, čemuž odpovídá také jejich typ užití. Jedná se o větší stroje, které mnohdy přesahují i 10 kg. Tento typ kladiv je vhodný na stavbu či rekonstrukci pro velké bourací či demoliční práce. Hmotnosti poté také odpovídá manipulace, která je v tomto případě náročnější a to zejména po fyzické stránce. 

Funkce elektrických pneumatických kladiv 

Níže si představíme několik užitečných funkcí, kterými disponuje většina kladiv.

   1. Nastavení otáček a počtu příklepů

Tato funkce může velice zefektivnit práci s pneumatickým kladivem. Zpravidla čím tvrdší materiál, tím menšími otáčkami a počtem příklepů by mělo kladivo disponovat. Naopak v případě měkkých materiálů lze použít vyšší otáčky i počet příklepů

   2. Indikátor opotřebení uhlíků  

Jedná se o šikovnou funkci, která dá uživateli dopředu vědět, o zvýšeném opotřebení uhlíku a tedy potřebě je vyměnit. Díky této indikaci, lze předejít poškození kladiva.

   3.Upínání nástroje

Jak již bylo naznačeno výše, kladiva nejčastěji disponují dvěma druhy upínání nástrojů do sklíčidla a to: 

 • SDS plus 

Tímto způsobem upínání disponují menší kladiva pro vrtací/sekací, popřípadě lehčí bourací, práce. Jedná se o mechanismus, který umožňuje snadnou a rychlou výměnu nástroje bez potřeby sekundárního nářadí, jako je například klička pro povolení sklíčidla, jak je tomu mnohdy u klasických vrtaček s příklepem. Navíc je tento typ sklíčidla konstruovaný, aby tak ideálně přenesl sílu pneumatického příklepu na nástroj, bez větších energetických ztrát. 

 • SDS MAX

Tento způsob upínání nalezneme zejména u nástrojů jako jsou bourací či sekací kladiva. Narozdíl od SDS plus ve většině případů tyto nástroje disponují většími rozměry co se průměru a délky tyče, aby tak byly schopny vykonávat těžké demoliční úkony. Jedná se tedy o nástroje, které naleznou uplatnění zejména na stavbě. Jejich cena je poté znatelně vyšší než u nástrojů s upínacím mechanismem SDS plus.

Rozdíl mezi upínáním nástroje SDS plus a SDS max
Rozdíl mezi upínáním nástroje SDS plus a SDS max

Mezi další funkce pneumatických kladiv poté můžeme řadit:

 • kick back kontrol -  pro tlumení zpětného rázu při práci s kladivem
 • tlumení vibrací - pro větší komfort při práci 
 • bezpečnostní spojku - díky které dojde k vypnutí kladiva, při zaseknutí nástroje, a snižuje tak riziko zranění uživatele

Příslušenství elektrických pneumatických kladiv 

 • Mazivo - jedná se o příslušenství, která bývá ve většině případů již v základním balení. Mazivo se aplikuje na používaný nástroj a sklíčidlo tak, aby docházelo k menšímu opotřebení při práci.

mazivo_1

 • Nástroje - někteří výrobci již v základním balení poskytují některé nástroje, jako jsou vrtáky nebo sekáče s různými průměry a mechanismem upínání.

nastroje-na-kladivo

 • Hloubkový doraz - hloubkový doraz se užívá k docílení stejně hlubokých děr a to zejména při vrtání.

hloubkovy-doraz

 • Kufr - drtivá většina pneumatických kladiv je dodáváno v praktickém kufru, přičemž menší kladiva jsou většinou uložena v plastovém kufru. V případě větších kladiv se poté můžeme setkat s kovovým kufrem.

kufr-pro-kladivo

 • Výměnné sklíčidlo - některé kladiva disponují v balení výměnným sklíčidlem, které umožní upnout nástroj s válcovou stopkou. Nicméně se rozhodně nejedná o žádný běžný standard a toto příslušenství se musí ve většině případů dokoupit.

vymenne-sklicidlo-pro-kladivo

 • Ochrana proti prachu - tento komponent slouží k ochraně sklíčidla, potažmo elektromotoru proti prachu. Lze jej využít i jako vhodné příslušenství při vrtání stropu pro zachycení kousků zdiva pro větší komfort a bezpečnost při práci.

ochrana-proti-prachu

Nejčastěji využívané nástroje při práci s elektrickým pneumatickým kladivem

 • Ploché sekáče - využívané zejména u sekacích, potažmo bouracích kladiv. Jsou hojně využívané při demoličních pracích v průběhu celkových rekonstrukcí

sekac

 • Drážkovací sekáče - tento nástroj lze také využít pro tvorbu drážek k umístění nových trubek či elektrických kabelů a tedy může sloužit jako vhodná alternativa v případě, že nedisponujete speciálním nářadím pro vytváření drážek.

drazkovaci-sekac-1

 • Špičaté sekáče - jedná se taktéž o nástroj využívaný zejména u bouracích pracích. Skvělý pomocník při demolici tvrdých materiálů jako je kámen/beton například při úpravách terénu. Díky ostrému hrotu je tlak soustředěn na jedno místo a úder je tak účelnější než u výše zmíněných sekáčů.

špice
Na trhu existují tzv.
samoostřící nástroje a to jak v případě sekáčů tak i špic. Díky této technologii výroby tyto nástroje vydrží mnohem déle ostré a odpadává tak potřeba opětovného vykutí. Nicméně nástroje disponující touto technologii jsou finančně nákladnější

 

 • Vrtáky - Při vrtání kladivem se využívají zejména tzv. vidiové vrtáky. Tento typ vrtáku si za pomocí pneumatického příklepu snadno poradí s vrtáním do materiálu jako je beton či kámen. Přičemž vidiové vrtáky se vyrábí jak s SDS plus tak i SDS MAX upnutím.

vrtak


Na trhu existují i vrtáky určené pro kladiva do kovu či dřeva s upnutím SDS plus nebo SDS MAX, avšak se jedná spíše o “speciálky”. Nicméně jak již bylo řečeno, v případě potřeby vrtání do dřeva či betonu lze dokoupit sklíčidlo pro upnutí klasické válcové stopky pro běžné druhy vrtáku.

 

 • Vrtací korunky - dalším nástrojem, které lze upnout do kladiva jsou vrtací korunky. Disponují plátky vyrobené z tvrdokovu a jejich hlavní využití je při tvoření kruhových otvorů do zdiva napřiklad pro uložení zásuvky či vypínače do zdi. Pro tento účel jsou nejběžnější průměry korunek 68 respektivě 73 mm. Na trhu existují i diamantové vrtací korunky jenž na obvodu disponují diamantovým práškem.


Diamantové korunky určené pro kladiva nejsou vhodné při vrtání do obkladu či dlažeb. Diamantový prášek nanesený na obvodu korunky tvoří malé zoubky, které by mohly poškodit dlažbu či obklady a mohl by tak uštípnou glazuru. Pro tento účel je tedy vhodnější sáhnout po speciálních diamantových korunek pro úhlové brusky, popřípadě vrtačky.

korunka-do-kladiva

 Všeobecné pravidla při práci s elektrickým pneumatickým kladivem

Snaha o zamezení nebo alespoň minimalizaci vystavení kladiva prachu, a to zejména v místech, kde se nachází průchody pro chlazení. Řešením může být nějaký typ odsávání jako je vysavač, popřípadě ochrana proti prachu ve formě návleku.

Pravidelné mazání používaného nástroje a sklíčidla vhodným mazivem.

Nepřehřívat nástroj - mazivo při přehřátí krystalizuje a pozbývá funkci mazání rotujících částí.  

Doba nepřetržitého provozu by neměla přesáhnout půl hodiny. 

Po ukončení práce kladivo očistit například za pomocí ofukovací pistole.

Nezanedbávat servis v podobě výměny uhlíku.